Ophthalmotilapia sp. ‘whitecap’ Katondo Point

Galéria

Video