Cyprichromis sp. ‘leptosoma kitumba’ Kitumba

Fotos

Video

Ähnliche Cichliden